Senetle satış işleminden sonra, araç devri ve araç ücreti ödenir. Araç devri, araç sahibi kullanım anlamı gelir. İşte senetle satışlarda araç devri için kontrol edilmesi gereken bölümler:

Satıcı tarafından aracın ruhsatı alıcıya teslim edilir. Satıcı, araç ruhsatını alıcıya teslim eder ve aracın üzerindeki borçların ödenip ödenmediğini kontrol eder.

Alıcı, taşıt üzerindeki borçların tamamen ödendiğinden emin olur. Aracın üzerinde rehin kaydı veya diğer borçlar varsa, alıcı bunları öğrenmek için Kredi Kayıt Bürosu (KKB) raporu alınabilir.

Alıcı, aracın yeni sahibi olmak için gerekli evrakları hazırlar. Alıcı, araç devrini işletmek için araç ruhsatı, nüfus cüzdanı, ikametgâh belgesi, sigorta poliçesi ve satış sözleşmesi gibi gerekli belgeler hazırlar.

Alıcı, aracın bulunduğu ildeki motorlu taşıtlar vergisi dairesine gider. Alıcı, araç devrini işletme için aracın bulunduğu ildeki motorlu taşıtlar vergisi dairesine gider ve gerekli belgeleri teslim eder.

Alıcı, taşıt vergi ve trafik ceza borçlarını öder. Aracın üzerindeki vergi ve trafik cezası borçları, araç devri sırasında ödenir.

Alıcı, aracın devir işletimini sağlar. Vergi ve trafik cezası borçları ödendikten sonra, alıcı ve satıcılar arasında araç devri işlemini bitirme. Bu işlem, aracın ruhsatının alıcı adına kullanılması anlamı gelir.

Genel olarak bu satış işlemi gerçekleştikten sonra, araç devri sonu. Araç devri için gerekli belgeler ve alıcı, aracın bulunduğu ildeki motorlu taşıtlar vergisi dairesine gider. Vergi ve trafik cezası borçları ödendikten sonra, araç devri işleminin sonunda ve araç ruhsatı alıcısı adına alınır.

 

Senetle Araba Satışında Ödeme Gerçekleşmezse Ne Gibi Yasal İşlemler Uygulanır?

Senetle araba satışında gerçekleşmezse, satıcı tahsilatını tahsil etmek için yasal işleme başvurabilir. Ancak, bu işlemler öncelikle senetle satış sözleşmesinde belirtilen hükümlere ve Türk Borçlar Kanunu’na uygun olmalıdır.

İşte senetle araba satışında gerçekleşmezse uygulanabilecek bazı yasal işlemler:

  1. İhtarname çekilir: Satıcı, alıcıya ödeme yapması için ihtarname gönderebilir. İhtarname, alıcının borcunu ödemesi için son bir fırsatı tanır.
  2. Hukuki süreci başlatma: Alıcının alacaklarını ödemesi durumunda, satıcının hukuki sürecini başlatabilir. Bu süreçte, alıcının borcunu ödemesi için dava açılabilir ve mahkeme kararı ile borç tahsilatı yapılabilir.
  3. Senet Tahsilatı: Senetle satış sözleşmesinde senetin alacaklı tarafından tahsil edilebileceği sertifikalarının yer aldığı bir satıcı senedi tahsil edebilir. Senet tahsilinde, menkul kıymetlerin protesto edilmesi ve hukuki haklarının kullanılması mümkündür.
  4. Satılan aracı geri getirme: Satıcı, alıcının borcunu ödemesi durumunda, satılan aracı geri göndermeyi talep edebilir. Bu işlem için, senetle satış sözleşmesinde ilgili hükümlerin yer alması gerekmektedir.
  5. Haciz işlemi: Satıcı, alıcının borcunu ödemesi durumunda haciz işlemi başlatılabilir. Haciz işlemi, alıcının mal varlığına el koymak ve tahsilatı tahsil etmek için uygulanır.

Bu işlemler, senetle araba satışında ödeme gerçekleşmemesi durumunda uygulanabilecek bazı yasal işlemlerdir. Ancak, işlem işlemleri senetle satış sözleşmesinde belirtilen hükümlere ve Türk Borçlar Kanunu’na uygun olmalıdır.